Kursy ADR

Cel kursu ADR

Kurs ma na celu przygotowanie kierowców zawodowych do bezpiecznego i profesjonalnego wykonywania przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) w transporcie krajowym oraz międzynarodowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wymagania dla uczestników kursów ADR

Kurs ADR początkowy – organizowany jest dla kierowców zawodowych, którzy po raz pierwszy ubiegają się o uprawnienia ADR do przewozu materiałów niebezpiecznych. Kierowca przystępujący do kursu musi spełniać wymagania ustawy prawo o ruch drogowym i transporcie drogowym oraz mieć ukończone 21 lat.

Kurs ADR doskonalący – przeznaczony jest dla kierowców zawodowych chcących przedłużyć posiadane uprawnienia ADR o kolejne 5 lat. Kierowca zawodowy zamierzający ukończyć kurs dokształcający doskonalący musi posiadać aktualne zaświadczenie ADR i może przystąpić do kursu w ostatnim roku ważności zaświadczenia ADR.

Podstawa prawna kursów ADR

 1. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (Umowa ADR 2011-2013),
 2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367),
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych ( Dz.U. 2012 nr 0 poz.619 ),
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 191).

Rodzaje kursów ADR organizowanych w CS Perfect

I. Kurs ADR początkowy:

 • Szkolenie podstawowe ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – w wymiarze, co najmniej 24 godzin lekcyjnych;
 • Szkolenie specjalistyczne ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze, co najmniej 16 godzin lekcyjnych;
 • Szkolenie specjalistyczne ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – materiały i przedmioty wybuchowe – w wymiarze, co najmniej 8 godzin lekcyjnych;

II. Kurs ADR doskonalący:

 • Szkolenie podstawowe ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – w wymiarze, co najmniej 16 godzin lekcyjnych;
 • Szkolenie specjalistyczne ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze, co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
 • Szkolenie specjalistyczne ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – materiały i przedmioty wybuchowe – w wymiarze, co najmniej 5 godzin lekcyjnych;

Prowadzenie kursu ADR początkowego i doskonalącego łącznie z jednym lub więcej niż jednym ze szkoleń specjalistycznych, może przy tym odbywać się w formie kursu zintegrowanego dla wszystkich klas.

Kursy ADR kończy Egzamin Państwowy przeprowadzany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Egzamin odbywa się w siedzibie Centrum Szkoleń Perfect.

Kursy ADR – ceny

 • Kurs ADR początkowy – szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – 650 złotych
 • Kurs ADR początkowy – szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – 450 złotych
 • Kurs ADR początkowy – szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy I – 450 złotych
 • Kurs ADR doskonalący podstawowy – 500 złotych
 • Kurs ADR doskonalący specjalistyczny – 400 złotych
 • Za każde zaświadczenie ADR pobiera się opłatę w wysokości 51 złotych, w tym: opłata za wydanie zaświadczenia – 50 zł i opłata ewidencyjna CEPiK – 0,5 zł

Wpłaty za zaświadczenia ADR dokonuje się na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Finansów
nr konta: PKO BP S.A. 70 1020 4027 0000 1102 0396 7973
W tytule przelewu należy wpisać:
- opłata za wydanie zaświadczenia ADR – 50 zł
- opłata ewidencyjna CEPiK – 0,5 zł