Prawo jazdy kategorii C

Prowadzimy kursy prawa jazdy kategorii C.

Kategoria C prawa jazdy uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej.

Minimalny wiek kandydata to 21 lat.

Szkolenie na prawo jazdy kategorii C składa się z 20 godzin teorii i 30 godzin zajęć praktycznych.

Koszt kursu

  • Cena szkolenia podstawowego – 4000 złotych
  • Cena 1 godziny szkolenia uzupełniającego – 175 złotych
  • Cena egzaminu na prawo jazdy kategorii C – 300 złotych