Prawo jazdy kategorii D

CS Perfect prowadzi kurs na prawo jazdy kategorii D.

Kategoria D prawa jazdy uprawnia do kierowania:

  • autobusem,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

Minimalny wiek kandydata to 24 lat oraz posiadanie prawa jazdy kategorii B lub kategorii C.

Szkolenie na prawo jazdy kategorii D składa się z 20 godzin teorii i 60 (po kategorii B) lub 40 (po kategorii C) godzin szkolenia praktycznego.

Koszt kursu

  • Cena szkolenia podstawowego dla osób posiadających kategorię C – 6500 złotych
  • Cena szkolenia podstawowego dla osób posiadających kategorię B – 9000 złotych
  • Cena 1 godziny szkolenia uzupełniającego – 200 złotych
  • Cena egzaminu na prawo jazdy kategorii D – 250 złotych