Prawo jazdy kategorii C+E

Centrum Szkoleń Perfect prowadzi kursy na prawo jazdy kategorii C+E.

Kategoria C+E uprawnia do kierowania pojazdem określonym w prawie jazdy kategorii C, łącznie z przyczepą (przyczepami).

UWAGA! Egzamin na tę kategorię prawa jazdy obejmuje tylko część praktyczną.

Minimalny wiek kandydata to 21 lat oraz posiadanie prawa jazdy kategorii C.

Szkolenie na kategorię C+E składa się z zajęć z pierwszej pomocy i 25 godzin praktyki.

Koszt kursu

  • Cena szkolenia podstawowego – 4000 złotych
  • Cena 1 godziny szkolenia uzupełniającego – 200 złotych
  • Cena egzaminu na prawo jazdy kategorii C+E – 250 złotych