Prawo jazdy kategorii B

Centrum Szkoleń Perfect prowadzi kursy na prawo jazdy kategorii B.

Kategoria B prawa jazdy uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, pod warunkiem zdania dodatkowego egzaminu praktycznego,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
  • ciągnikiem rolniczym i pojazdami wolnobieżnymi.

Minimalny wiek kandydata to 18 lat.

Kurs na prawo jazdy kategorii B składa się z 30 godzin szkolenia teoretycznego i 30 godzin szkolenia praktycznego.

Szkolenie praktyczne odbywa się na samochodach Renault Clio III – dokładnie takich samych, na jakich przeprowadzany jest egzamin przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile.

Koszt kursu

  • Cena szkolenia podstawowego – 3000 złotych
  • Cena szkolenia podstawowego, przyspieszonego – 3500 złotych
  • Cena egzaminu na prawo jazdy kategorii B – 250 złotych
  • Cena 1 godziny szkolenia uzupełniającego – 130 złotych