Prawo jazdy kategorii A

Centrum Szkoleń Perfect prowadzi kursy na prawo jazdy Kategorii A

Dawna kategoria A prawa jazdy została podzielona i dodatkowo wzbogacona o nowe możliwości i tak obecnie mamy kat.:

Kategoria AM – nie prowadzimy

Uprawnia do kierowania czterokołowcem lekkim oraz motorowerem, minimalny wiek kandydata 14 lat.

Kurs na kategorię AM składa się z 10 godzin szkolenia teoretycznego i 10 godzin szkolenia praktycznego.

Cena egzaminu za prawo jazdy kat. AM – 170 złotych.

Kategoria A1

Uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, czterokołowcem lekkim oraz motorowerem, minimalny wiek kandydata 16 lat.

Kurs na kategorię A1 składa się z 30 godzin szkolenia teoretycznego i 20 godzin szkolenia praktycznego.

Cena kursu na prawo jazdy kat. A1 – 2700 zł.

Cena egzaminu na prawo jazdy kat. A1 – 250 złotych.

Cena 1 godziny szkolenia uzupełniającego – 150 złotych

Kategoria A2

Uprawnia do kierowania motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwu krotność mocy tego motocykla, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW, czterokołowcem lekkim oraz motorowerem, minimalny wiek kandydata 18 lat.

Kurs na kategorię A2 składa się z 30 godzin szkolenia teoretycznego i 20 godzin szkolenia praktycznego.

Cena kursu na prawo jazdy kat. A2 po A1 – 1600 zł.

Cena kursu na prawo jazdy kat. A2 – 3000 zł.

Cena egzaminu na prawo jazdy kat. A2 – 250 złotych.

Cena 1 godziny szkolenia uzupełniającego – 150 złotych

Kategoria A

Uprawnia do kierowania każdym motocyklem, minimalny wiek kandydata 24 lata chyba, że posiada prawo jazdy kat.A2 od 2 lat, to minimalny wiek kandydata wynosi 20 lat.

Kurs na kategorię A składa się z 30 godzin szkolenia teoretycznego i 20 godzin szkolenia praktycznego.

Cena kursu na prawo jazdy kat. A po A2 – 1600 złotych.

Cena kursu na prawo jazdy kat. A – 3000 złotych.

Cena kursu przyspieszonego na prawo jazdy kat. A – 3800 złotych

Cena egzaminu na prawo jazdy kat. A – 250 złotych.

Cena 1 godziny szkolenia uzupełniającego – 150 złotych