Warsztaty doskonalenia zawodowego Instruktorów

Zapraszamy instruktorów nauki jazdy na:

Warsztaty doskonalenia zawodowego Instruktorów

11 grudzień 2016 r. godzina 8.00.

Prosimy o szybki kontakt z biurem, gdyż ilość miejsc ograniczona.

Przypominamy:
dokument potwierdzający odbycie szkolenia musisz dostarczyć do 7 stycznia każdego roku Staroście.