Warsztaty doskonalenia zawodowego Instruktorów 18.11.2017

Zapraszamy instruktorów nauki jazdy na:

Warsztaty doskonalenia zawodowego Instruktorów

18 listopada 2017 w godzinach 8:00 – 15:00.

Prosimy o szybki kontakt z biurem, gdyż ilość miejsc ograniczona.

Przypominamy:
-dokument potwierdzający odbycie szkolenia musisz dostarczyć do 7 stycznia każdego roku Staroście.