Nowy kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – lipiec 2014

Kolejny kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w ramach prawa jazdy kategorii C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E i D1+E rozpoczynamy w drugiej połowie lipca (dokładny termin rozpoczęcia podamy pod koniec czerwca).

Kwalifikacja wstępna przyspieszona stanowi szkolenie skrócone, które trwa 139 godzin, w tym 130 godzin wykładów.

Zajęcia dydaktyczne podzielone są na część teoretyczną oraz część praktyczną. Zajęcia z teorii trwają 130 godzin (97 godzin szkolenie podstawowe, 33 godziny szkolenie specjalistyczne). Praktyczna część kursu trwa 9 godzin, z czego 8 godzin przeznaczonych jest na jazdę w ruchu miejskim, zaś 1 godzina wykorzystywana jest na jazdę w warunkach specjalnych (symulator).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu na kwalifikację wstępną przyspieszoną prosimy o kontakt z sekretariatem CS Perfect.

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – kwiecień-maj

Informujemy, iż 30 kwietnia lub 5 maja 2014 rozpocznie się kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w ramach prawa jazdy kategorii C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E i D1+E.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona stanowi szkolenie skrócone, które trwa 139 godzin.

Zajęcia dydaktyczne podzielone są na część teoretyczną oraz część praktyczną. Zajęcia z teorii trwają 130 godzin (97 godzin szkolenie podstawowe, 33 godziny szkolenie specjalistyczne). Praktyczna część kursu trwa 9 godzin, z czego 8 godzin przeznaczonych jest na jazdę w ruchu miejskim, zaś 1 godzina wykorzystywana jest na jazdę w warunkach specjalnych (symulator).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu na kwalifikację wstępną przyspieszoną prosimy o kontakt z sekretariatem CS Perfect.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona – luty 2014

Informujemy, iż pod koniec lutego 2014 (dokładny termin podany będzie później) rozpocznie się kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w ramach prawa jazdy kategorii C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E i D1+E.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona stanowi szkolenie skrócone, które trwa 140 godzin.

Zajęcia dydaktyczne podzielone są na część teoretyczną oraz część praktyczną. Zajęcia z teorii trwają 130 godzin (97 godzin szkolenie podstawowe, 33 godziny szkolenie specjalistyczne). Praktyczna część kursu trwa 10 godzin, z czego 8 godzin przeznaczonych jest na jazdę w ruchu miejskim, zaś 2 godziny wykorzystywane są na praktykowanie jazdy w warunkach specjalnych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu na kwalifikację wstępną przyspieszoną prosimy o kontakt z sekretariatem CS Perfect.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona – wrzesień

Informujemy, iż od poniedziałku 9 września rozpoczyna się kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w ramach prawa jazdy kategorii C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E i D1+E.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona stanowi szkolenie skrócone, które trwa 140 godzin.

Zajęcia dydaktyczne podzielone są na część teoretyczną oraz część praktyczną. Zajęcia z teorii trwają 130 godzin (97 godzin szkolenie podstawowe, 33 godziny szkolenie specjalistyczne). Praktyczna część kursu trwa 10 godzin, z czego 8 godzin przeznaczonych jest na jazdę w ruchu miejskim, zaś 2 godziny wykorzystywane są na praktykowanie jazdy w warunkach specjalnych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu na kwalifikację wstępną przyspieszoną prosimy o kontakt z sekretariatem CS Perfect.